Beter licht voor een betere levenskwaliteit.

De moderne mens brengt het grootste deel van zijn tijd binnenshuis door met kunstverlichting, en veel mensen werken in ploegendienst of in gebouwen zonder ramen. De lichtsterkte en dynamiek van het daglicht verliezen hierdoor net zoveel invloed als het nachtelijk duister. De mens raakt steeds verder verwijderd van zijn natuurlijke ritmes.

Dit is niet zonder gevolgen. Te weinig licht overdag kan ertoe leiden dat de inwendige klok van de mens van slag raakt of dat het slaap-waakritme minder duidelijk is. Beide verstoringen hebben negatieve gevolgen voor het chronobiologische ritme en kunnen de gezondheid nadelig beïnvloeden.

Circadiane verlichting richt zich op het biologische dag-nachtritme (circa = rondom, dies = dag), een cyclus duurt 24 uur. Een biologisch werkzame verlichting moet zijn afgestemd op het circadiane ritme van de gebruiker. Actieve perioden en rustperioden in de loop van de dag moeten hierbij doelmatig worden ondersteund. De PureColour-aanwezigheidsmelders brengen met de regeling van niet-visuele lichteffecten de dynamiek van het daglicht binnenshuis. Ze kunnen op een milde en bescheiden wijze de productiviteit en het welzijn van de gebruiker ondersteunen.

 

 

WERELDPRIMEUR – De welzijnsmelder

Als eerste fabrikant op de markt hebben we een aanwezigheidssensor met 'Tunable White'-functie ontwikkeld. De melder regelt de kleurtemperatuur van de wittint in het vertrek zo dat deze optimaal op het bioritme van de mens is afgestemd.

De PD4-M-HCL2 is de nieuwe DALI-aanwezigheidsmelder met „Tunable White“-functie voor „Human Centric Lighting“ (HCL). Net als andere DALI-aanwezigheidsmelders regelt de melder verschillende groepen armaturen op basis van aanwezigheid en hoeveelheid daglicht om het comfort en de energie-efficiëntie te vergroten. Nieuw is nu dat de melder bovendien de lichtkleur in de ruimte kan regelen als DALI-armaturen met „Tunable White“-functie (Device Type 8) zijn aangesloten.

Afhankelijk van het ruimtegebruik kunnen vooraf ingestelde toepassingsprofielen worden geselecteerd. Deze profielen regelen de kleurtemperatuur en de helderheid in de ruimte gedurende de
dag. De wijziging van de lichtkleur van warm- naar koudwit, evenals de wijziging van de helderheid is daarbij afgestemd op het biologische ritme van de mens. Dit gebeurt heel langzaam en nauwelijks merkbaar voor de gebruikers. Een dergelijk biodyanamische verlichting bevordert aantoonbaar
het welzijn en heeft positieve gevolgen voor de gezondheid. In kantoren en in de industrie zijn
tal van toepassingsmogelijkheden te vinden voor een biodynamische lichtregeling.

Ook op scholen en in de gezondheidszorg worden er positieve effecten bereikt met het toepassen van deze technologie. Met name verpleeghuizen kan biodynamische verlichting de inwendige klok ondersteunen en de slaapkwaliteit van de bewoners aanzienlijk verbeteren.

Naar het product

Voordelen van de PD4-M-HCL2

De complete oplossing voor HCL in een enkel apparaat
Controller, drukknopinterface en aanwezigheidsmelder zijn in een enkel apparaat gecombineerd. Met behulp van het voorgeprogrammeerde fabrieksprogramma en de comfortabele B.E.G.- smartphone-app
is de sensor meteen bedrijfsklaar en kan deze binnen zeer korte tijd worden geconfigureerd. In de installatie aanwezige mechanische drukknoppen kunnen ook verder worden gebruikt via de drie drukknopingangen.

Een kostenefficiënte oplossing voor de DALI-standaard
Dankzij het grote detectiebereik en de ondersteuning van maximaal 64 DALI-voorschakelapparaten is
de melder ook geschikt voor grote ruimten en vormt daarmee een zeer kostenefficiënte oplossing voor HCL met DALI-armaturen die „Tunable White“ ondersteunen conform Device Type 8 (zie compatibiliteitslijst).

Een volwaardige aanwezigheidsmelder
De aanwezigheidsmelder zorgt met een aanwezigheidsgerelateerde daglichtintegratie voor energiebesparing en kan tot 4 DALI-lichtgroepen regelen, bijvoorbeeld in leslokalen, conferentieruimten of kantoortuinen. De offset-constantlichtregeling zorgt voor gelijkmatige verlichting
in ruimten met lichtinval aan één zijde en draagt daarmee bij aan de energiebesparing.

Een flexibel relais inbegrepen

Via het geïntegreerde relais kan bijvoorbeeld een niet-DALI-verlichting worden geregeld. De aanwezigheidsinformatie kan ook worden doorgegeven aan een BMS. Het relais kan ook worden gebruikt voor een „Cut Off“-functie, waarmee de stroom op het DALI-voorschakelapparaat wordt uitgeschakeld als het apparaat niet wordt gebruikt. Hiermee kan, afhankelijk van de fabrikant, per
voorschakelapparaat tussen 0,2 en 1 watt aan stand-byverlies worden bespaard.

Biodynamische kleurprofielverlopen in real-time
Er kunnen verschillende toepassingsprofielen worden geselecteerd, zoals voor verpleeghuizen, de gezondheidszorg en circadiane verlichting. Het systeem werkt zelfstandig dankzij de geïntegreerde
real-time klok. HCL kan echter ook worden gedeactiveerd of worden voorgeconfigureerd met een klantspecifiek profiel.

Wereldprimeur Pure Colour
In plaats van het daglichtverloop te simuleren, leest een optionele externe daglichtsensor de actuele
daglichtkleur en gebruikt deze informatie voor de HCL-regeling. Dit heeft het voordeel dat de actuele
daglichtkleur nauwkeurig wordt gesimuleerd.

Oriëntatieverlichting
De activeerbare functie „Oriëntatieverlichting“ wordt actief na de ingestelde nalooptijd. Deze begrenst
de maximale dimwaarde van de aangesloten armaturen tot een instelbare waarde. Zo zijn veiligheidsgerelateerde gebieden niet volledig donker maar wordt ten opzichte van de volledige verlichting toch energie bespaard.

Eenvoudig uitbreidbaar
Via de DALI-bus kunnen op eenvoudige wijze tot 4 extra slave-apparaten worden aangesloten, waardoor een kostenefficiënte uitbreiding van het detectiebereik mogelijk is.DOWNLOADS

Persoonlijk advies

Wij staan u altijd met raad en daad terzijde. Bij vragen over een bestelling, producten, techniek of ontwerp kunt u contact met ons opnemen:

Telefon: +32 15 52 04 46
E-Mail: luxomat(@)beg-belgium(.)be
Contactformulier