Impressum


B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
D - 51789 Lindlar

Tel: +49 2266 901210
Fax: +49 2266 9012150
e-Mail: info(@)beg.de

Sąd rejonowy Köln
HRB 37515
Zarząd: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück
NIP: DE 123239476


Dostawca internetu:
Domainfactory GmbHNota prawna:

Firma B.E.G. Brück Electronic GmbH zamieszcza informacje w swojej witrynie internetowej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Informacje i dokumenty w witrynie są regularnie aktualizowane. Pomimo dołożenia najlepszych starań, informacje te mogły ulec zmianie bądź mogą zawierać błędy lub nieścisłości. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność prezentowanych informacji.

Odnośniki i linki:

Ta witryna zawiera „linki zewnętrzne”. Odpowiedzialność za treści i wygląd witryn internetowych stron trzecich leży po stronie operatora. W czasie dodawania linków firma B.E.G. Brück Electronic GmbH nie znalazła nielegalnych treści w linkowanych witrynach, jednakże nie ma wpływu na aktualny lub przyszły wygląd, treści i prawa własności zalinkowanych witryn. W przypadku, gdyby firma B.E.G. Brück Electronic GmbH pozyskała informacje o jakichkolwiek naruszeniach prawa, te zewnętrzne linki zostaną natychmiastowo usunięte.

Prawa autorskie i znaki towarowe:

Firma B.E.G. Brück Electronic GmbH wyraźnie oświadcza, że wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, pliki video i animacje, a w szczególności logotypy, są chronione prawami autorskimi i/lub innymi prawami dot. ochrony własności intelektualnej, a ich dalsze rozpowszechnianie, w całości lub częściowo, przechowywanie lub powielanie, szczególnie w celach handlowych, jest zabronione lub wymaga wyraźnej zgody firmy B.E.G. Brück Electronic GmbH.

Skuteczność prawna:

Wykorzystanie tej strony i wszelkie związane z tym działania, tolerowanie bądź zaniechanie działań podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie Sąd w Kolonii, w stopniu dopuszczalnym przez prawo.

Spersonalizowane doradztwo

Jesteśmy zawsze u twego boku w kwestii doradztwa i działania. W kwestiach zamówień, produktów, technologii i projektów skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 60 26 90 661
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)pl
Formularz kontaktowy