Wszechstronna technologia zapewniająca zdrowy klimat w pomieszczeniach

Nowy czujnik ścienny B.E.G. OCCULOG® VOC mierzy jakość powietrza i wilgotność oraz jest jednocześnie regulatorem temperatury. Jakość powietrza określana jest na podstawie zawartości organicznych substancji lotnych (VOC) w powietrzu lub CO2 eq. Każda dioda statusowa LED wskazuje aktualny stan jakości i wilgotności powietrza w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Oczywiście zmierzone wartości mogą być wykorzystane do późniejszego programowania. Na przykład, jeśli jakość powietrza jest niska, może zostać włączona klimatyzacja lub automatycznie otwarte okno.

Możliwość indywidualnego sterowania

Regulacja temperatury jest również bardzo prosta: za pomocą wartości granicznych w ETS można aktywować ogrzewanie lub chłodzenie za pomocą siłownika grzewczego. Dioda LED stanu wskazuje na czerwono grzanie, a na niebiesko chłodzenie. Użytkownik pomieszczenia może również indywidualnie zmieniać temperaturę za pomocą zintegrowanego pokrętła. Pokrętło nie musi być koniecznie wykorzystywane do regulacji temperatury; alternatywnie może być również stosowane jako regulator jakości powietrza (nastawa ppm) lub wilgotności (nastawa wilgotności względnej). Czujnik jakości powietrza oferuje użytkownikowi pomieszczenia jeszcze jedną możliwość indywidualnej regulacji: jeżeli w systemie zapisane jest obniżenie nocne, użytkownik może aktywować rozszerzenie komfortu za pomocą zintegrowanego przycisku.

Większy komfort dzięki komponentom KNX

Nowy czujnik ścienny pasuje do wszystkich standardowych ramek 55x55, dodatkowo dołączony jest adapter do ramek 63x63. Dalsze komponenty KNX umożliwiają jeszcze większy komfort, np. dane pomiarowe mogą być wyprowadzane za pomocą wizualizacji. Użytkownik ma wtedy możliwość określenia pożądanych wartości. Sterowanie może być również powiązane z obecnością poprzez czujnik obecności KNX.

 

Wszystkie funkcje czujnika KNX VOC w skrócie

Pomiar jakości powietrza (VOC / CO2)

  • Metoda pomiaru jakości powietrza LZO lub równoważnik CO2 (CO2eq)
  • Cztery wartości dopuszczalne dla jakości powietrza

Regulacja temperatury

  • Wstępnie ustawione krzywe temperatur dla różnych systemów ogrzewania/chłodzenia
  • Zakresy temperatur regulowane przez KNX: ciepła woda, ogrzewanie podłogowe i elektryczne, klimakonwektor, jednostka typu split (klimatyzacja z jednostką zewnętrzną)
  • Przedłużenie czasu trwania temperatury komfortowej za pomocą przycisku na urządzeniu


Pomiar wilgotności

  • Cztery wartości graniczne dla wilgotności powietrza
  • Kontrola wilgotności, jakości powietrza i temperatury (ogrzewanie / chłodzenie)


Sterowanie poprzez KNX

  • Tryb sterowania lub tryb krokowy
  • Ustawienie wartości regulacyjnych dla jakości powietrza, temperatury lub wilgotności pomieszczenia za pomocą pokrętła lub obiektu
  • Regulator PI (ciągły), regulator 2-punktowy %, przełączanie 2-punktowe, PWM


 

Kliknij tutaj, aby przejść do strony produktu

Spersonalizowane doradztwo

Jesteśmy zawsze u twego boku w kwestii doradztwa i działania. W kwestiach zamówień, produktów, technologii i projektów skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 60 26 90 661
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)pl
Formularz kontaktowy