Krótkie i proste objaśnienie terminów specjalistycznych

Adapter IR

Aby skorzystać z aplikacji zdalnego sterowania B.E.G. na smartfony, należy nawiązać połączenie w podczerwieni z czujnikiem poprzez Adapter IR B.E.G. Jest on podłączany do gniazda słuchawkowego smartfona.

Analogowy zegar sterujący

Analogowe zegary sterujące działają na zasadzie mechanicznej. Generalnie analogowe zegary sterujące posiadają jeden przełącznik, który może permanentnie zegar włączyć, wyłączyć lub ustawić tryb automatyczny. Programowanie czasów załączenia odbywa się na urządzeniu przy pomocy przełączników suwakowych.

Anti-creep - czujnik pełzania

Zewnętrzne czujniki ruchu często mają dodatkowe sensory skierowane w dół, dzięki którym nikt nieupoważniony nie prześliźnie się niezauważony przy ścianie pod czujnikiem. Ten obszar pod czujnikiem jest monitorowany przez tzw. czujnik anti-creep - czujnik pełzania.

Aplikacja B.E.G.

Wszystkie czujniki, oprawy oświetleniowe, reflektory i wyłączniki zmierzchowe B.E.G. z opcją zdalnego sterowania mogą być obsługiwane przez aplikację B.E.G. na smartfony. Urządzenia dwukierunkowe umożliwiają również pobór danych. Aplikacja zastępuje wszystkie piloty. Aby z niej skorzystać, potrzebny jest kompatybilny smartfon i adapter IR firmy B.E.G. Obsługa urządzeń B.E.G. przy pomocy aplikacji jest prosta, dzięki przyjaznej dla użytkownika nawigacji po menu.

Astronomiczny zegar sterujący

W astronomicznym zegarze sterującym pory wschodów i zachodów słońca są zaprogramowane w urządzeniu. Urządzenie automatycznie przelicza codziennie te czasy zgodnie z ustawioną lokalizacją.

Broadcast

Prosty proces komunikacji w magistrali, polegający na równoczesnej transmisji do wszystkich podłączonych urządzeń/adresów.

CRI

Patrz: Oddawanie barw

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący wyświetla program załączania i pozostałe informacje na ekranie LCD. W porównaniu z zegarem analogowym oferuje o wiele więcej opcji programowania i sterowania. Możliwe jest ustawienie dla zdefiniowanej liczby lokalizacji programów załączania, które będą następnie kontrolowane przez zegar sterujący.

Czas załączenia / czas zwłoki

Gdy czujnik przestanie rejestrować ruch, rozpoczyna się odliczanie czasu zwłoki (opóźnienia wyłączenia). Po upływie tego czasu światło jest wyłączane. Ten czas może zostać ustawiony przez instalatora indywidualnie dla każdego czujnika (w pewnych granicach). Takie opóźnienie wyłączenia gwarantuje, że osoby, które przez jakiś czas się nie poruszają, nie znajdą się nagle w ciemności.

Czujnik obecności

Czujniki obecności korzystają z technologii PIR lub HF i zawierają jeden lub więcej sensorów światła. Jeżeli czujnik wykryje ruch, a poziom światła w otoczeniu jest poniżej zaprogramowanej wartości, czujnik włącza oświetlenie. Czujniki obecności mają bardzo czułe sensory i perfekcyjnie wychwytują nawet najdrobniejsze ruchy, takie jak pisanie na klawiaturze lub poruszanie myszką komputerową.
W przeciwieństwie do czujników ruchu, czujniki obecności mierzą poziom światła w sposób ciągły. To oznacza, iż jeśli ilość światła dziennego będzie wystarczająca, czujnik wyłączy oświetlenie, nawet jeżeli nadal będzie wykrywał ruch. Dlatego czujniki obecności są najlepsze do pomieszczeń, gdzie ludzie przebywają przez długi czas.

Czujnik obecności DUO

Termin DUO w B.E.G. oznacza czujniki obecności, które sterują dwoma grupami oświetlenia. Dwa zintegrowane kierunkowe sensory światła niezależnie mierzą poziomy światła w różnych strefach pomieszczenia (np. strefa blisko okna/z dala od okna), aby regulować oświetlenie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Czujnik obecności TRIO

TRIO w B.E.G. oznacza czujnik obecności wyposażony w trzy kanały. Zależnie od typu produktu, mogą to być trzy kanały załączające światło lub interfejsy DALI.

Czujnik radarowy

patrz: HF

Czujnik ruchu

Czujniki ruchu reagują na ruch w bezpośrednim otoczeniu. Jeżeli czujnik wykryje ruch, a poziom światła w otoczeniu jest poniżej zaprogramowanej wartości, czujnik włącza oświetlenie.  Jeżeli czujnik przestanie wykrywać ruch, wyłączy oświetlenie po upływie zaprogramowanego czasu. Czujniki ruchu i proste czujniki obecności mierzą poziom światła tylko w momencie włączania oświetlenia przy pierwszym wykrytym ruchu. To oznacza, że jeśli cały czas jest wykrywany ruch, sztuczne oświetlenie pozostanie włączone, nawet jeżeli poziom światła dziennego w otoczeniu wzrośnie. Dlatego czujniki te nadają się przede wszystkim do instalacji na zewnątrz lub w ciągach komunikacyjnych, jak np. korytarze i klatki schodowe. Większość czujników ruchu korzysta z technologii PIR (patrz: technologia pasywnej podczerwieni). Istnieją również czujniki ruchu w technologii HF (patrz: HF).

Czujniki Master/Slave

Czujniki typu Master prowadzą pomiar światła i wysyłają komendy załączania i sterowania do systemu, który jest do nich podłączony. Obszar detekcji czujnika typu Master można rozszerzyć czujnikami typu Slave.

DALI

Technologia DALI to system oparty na magistrali, pierwotnie stworzony dla oświetlenia. Skrót DALI oznacza „Digital Addressable Lighting Interface” (adresowalny cyfrowy interfejs sterowania oświetleniem), i jest oznaczeniem ustandaryzowanego cyfrowego interfejsu sterowania oświetleniem. Ten standard gwarantuje współdziałanie urządzeń i opraw oświetleniowych różnych producentów w jednym systemie.   

DIM / 1 – 10 V

Technologia DIM jest znana również jako technologia 1-10 V. Ta technologia to poprzednik DALI, ale nadal jest szeroko użytkowana. Czujniki obecności DIM mają opcję regulacji (przyciemniania i rozjaśniania) światła przy pomocy statecznika elektronicznego 1-10V.

DSI

Skrót “DSI” oznacza Digital Serial Interface (cyfrowy interfejs seryjny). Jest to zastrzeżony jednokierunkowy system magistralny sterowania oświetleniem. DSI to poprzednik DALI (patrz: DALI).

Dwukierunkowe zdalne sterowanie

Urządzenia dwukierunkowe są sterowane dwukierunkowymi pilotami. Te piloty nie tylko przesyłają komendy i ustawienia do czujnika, ale również odbierają dane. To oznacza możliwość pobierania danych i ustawień.

Dzienny zegar sterujący

Dzienny zegar sterujący powtarza swój program załączania w cyklu 24-godzinnym.

ETS

ETS to niezależne od producenta oprogramowanie stosowane w systemach KNX. Producenci zawsze tworzą bazę danych swoich produktów w ETS.

FC

Skrót „FC” w nazwach czujników ruchu i obecności B.E.G. oznacza montaż w sufitach podwieszanych (z ang. „false ceiling”).

FM

Skrót „FM” w nazwach czujników ruchu i obecności B.E.G. oznacza montaż podtynkowy (w puszce montażowej; z ang. „flush-mounting”).

Funkcja korytarzowa

Gdy funkcja korytarzowa jest aktywna, po wyłączeniu światła przyciskiem, tryb automatyczny (patrz: Tryb automatyczny) zostaje wyłączony tylko na 10 sekund – a nie na czas zaprogramowanej zwłoki.

Funkcja Party (Przyjęcie)

Funkcja Party wyłącza automatyczną kontrolę światła na 12 godzin. Przy tej funkcji światło może być włączone lub wyłączone.

Guided Light / Guided Light PLUS

Guided Light (funkcja prowadzącego światła) to funkcja występująca wyłącznie w systemie kontroli oświetlenia DALISYS® firmy B.E.G. Detekcja ruchu w danym obszarze może służyć do automatycznej kontroli światła w jednej pętli DALI (Guided Light) lub w całym budynku (Guided Light PLUS). Ta funkcja pozwala na połączenie aspektów komfortu i bezpieczeństwa (wszystkie widoczne obszary mają włączone przynajmniej światło orientacyjne), z oszczędnością energii (w niewidocznych obszarach światło jest wyłączone).

HF (wysoka częstotliwość)

Inaczej niż czujniki PIR, czujniki HF aktywnie emitują sygnały wysokiej częstotliwości. Te sygnały uderzają w obiekt, są odbite z powrotem do czujnika, a następnie użyte do detekcji poruszających się obiektów.

HVAC

HVAC (= Heating, Ventilation and Air Conditioning - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oznacza czujniki B.E.G. wyposażone w specjalny kanał kontrolujący urządzenia ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

INI Light (światło w czasie inicjalizacji)

Funkcje INI-ON i INI-OFF oznaczają, czy światło główne jest włączone (INI-ON) czy wyłączone (INI-OFF) w czasie auto-testu. Ustawienia fabryczne to zwykle światło włączone w czasie auto-testu.

Jednokierunkowe zdalne sterowanie

Jednokierunkowe piloty przesyłają komendy i ustawienia do urządzeń z opcją zdalnego sterowania, jednak nie odbierają danych z tych urządzeń.

KNX

KNX to światowy standard magistrali do automatyki budynkowej. Standard KNX jest standardem otwartym, w którym aktualnie  zrzeszone jest ponad 400 firm z całego świata.

Korytarzowy czujnik obecności

Firma B.E.G. stworzyła specjalne soczewki czujników dla korytarzy, które perfekcyjnie dostosowują obszar detekcji tych czujników do długich korytarzy. Te czujniki w swojej nazwie posiadają oznaczenie „C”.

Lumen

patrz: Strumień świetlny

Lux

patrz: Natężenie oświetlenia

Multicast

Elastyczna metoda komunikacji w magistrali, polegająca na transmisji do poszczególnych urządzeń/adresów, podzielonych na grupy.

Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlenia to strumień świetlny padający na daną powierzchnię na jednostkę powierzchni.  Natężenie oświetlenia jest podawane w luksach (lx). Jest to najważniejszy wskaźnik dla użytkownika, gdyż podaje on wartość światła padającego na posadzkę lub powierzchnię roboczą.

Obszar detekcji

Obszar detekcji to wyrażona w metrach wielkość powierzchni, na której czujnik jest w stanie wykrywać ruch. W przypadku czujników obecności w technologii PIR można tu podać trzy wartości (ruch poprzeczny do sensora, ruch na wprost w kierunku sensora i bardzo drobne ruchy), gdyż obszar detekcji może się znacząco różnić w zależności od kierunku poruszania się osób.

Ochrona przed niepowołanym dostępem

Ochrona przed niepowołanym dostępem wyłącza w czujniku port podczerwieni dla pilota, zapobiegając przypadkowym lub celowym zmianom ustawień bez zgody właściciela.

Pasywna podczerwień (Passive Infra Red - PIR)

Pasywne sensory podczerwieni wychwytują ciepło emitowane przez poruszające się obiekty. Same niczego nie emitują, dlatego nazywane są pasywnymi.

PC-Tools

PC-Tools to pakiet aplikacji Windows dedykowany do systemu kontroli oświetlenia B.E.G. DALISYS. Aplikacje umożliwiają adresowanie, grupowanie, programowanie i serwisowanie wszystkich komponentów w obwodzie DALI.

PF (Współczynnik mocy)

Współczynnik mocy to stosunek mocy czynnej (P) do mocy pozornej (S). W dostawach energii elektrycznej preferowany jest jak najwyższy współczynnik mocy, aby ograniczyć straty przesyłowe. Idealnie powinien on wynosić dokładnie 1.

Podtrzymanie zasilania

W zegarach sterujących z podtrzymaniem zasilania znajduje się bateria rezerwowa, na wypadek przerw w dostawie zasilania.

Podwójna kłódka / podwójna blokada

Patrz: Ochrona przed niepowołanym dostępem

Pomiar światła mieszanego

Termin „światło mieszane” oznacza połączenie światła naturalnego i sztucznego. W pomiarze światła mieszanego czujnik mierzy sumę światła sztucznego plus dziennego, aby wyłączyć światło sztuczne, gdy poziom światła dziennego wzrośnie.

Potencjometr

Podstawowe parametry, jak próg zmierzchowy, czas załączenia i docelowy poziom jasności, można zaprogramować bezpośrednio na czujniku przy pomocy potencjometrów obracanych śrubokrętem.

Próg załączenia światła / próg zmierzchowy

W przypadku czujników załączających światło, poziom jasności, na którym światło jest włączane nazywany jest progiem załączenia światła (progiem zmierzchowym). Tylko poniżej tego poziomu światło jest załączane przez ruch.

Próg załączenia światła / próg zmierzchowy

Próg załączenia światła oznacza wartość natężenia światła (wartość luksów), przy której trzeba włączyć lub wyłączyć sztuczne oświetlenie.

Przekaźnik hermetyczny

Przekaźnik hermetyczny to szczególnie cichy rodzaj przekaźnika, z bezgłośnym przełączaniem.

Przełączniki DIP Switch

Przełącznik DIP umożliwiają łatwe i szybkie zaprogramowanie podstawowych ustawień na produkcie (np. wybór DALI / DSI na czujnikach obecności B.E.G. DALI/DSI).

Przesłony

służą do dopasowania obszaru detekcji czujnika do lokalnych warunków. Są nakładane na soczewkę czujnika.

Punkt najwyższej jasności (oprawa oświetleniowa)

Jest to punkt w oprawie oświetleniowej, gdzie jest najwyższa jasność. Oprawa jest rozpatrywana z każdej strony. Zbyt duża jasność światła w oprawie może oślepiać.

Roczne zegary sterujące

Roczne zegary sterujące można indywidualnie skonfigurować dla każdego dnia kalendarzowego. To pozwala na różne ustawienia np. w okresie urlopów lub świąt.

Sensor akustyczny / sensor dźwięku

Niektóre czujniki B.E.G. posiadają dodatkowy sensor akustyczny. To oznacza, że po automatycznym wyłączeniu, światło może zostać ponownie włączone przez dźwięk. Jest to szczególnie użyteczne w pomieszczeniach, gdzie detekcja czujnika nie obejmuje bezpośrednio wszystkich miejsc (np. w toaletach).

SM

Skrót „SM” w nazwach czujników ruchu i obecności B.E.G. oznacza montaż natynkowy (z ang. „surface mounting”).

Soft Start

Soft Start to funkcja włączana lub wyłączana we wszystkich produktach DALI. Przy aktywnej funkcji światło jest włączane na poziomie 10% pełnego natężenia, a następnie stopniowo rozjaśniane do pożądanej wartości. Przy nieaktywnej funkcji światło jest włączane na poziomie 100%, a następnie stopniowo przyciemniane.

Soft Start PLUS

To samo, co “Soft Start”, ale bardziej elastyczne wartości włączania światła (10% - 90%) i dodatkowy algorytm “skalkulowanej wartości włączania”

Stała regulacja światła

Przy stałej regulacji światła na czujniku ustawiana jest żądana wartość jasności. Jeżeli w pomieszczeniu jest zbyt mało światła naturalnego, czujnik dodaje taką ilość światła sztucznego, aby suma światła dziennego i sztucznego dawała zaprogramowany poziom.

Stopień IK

Stopień IK, czyli stopień odporności na udary służy do klasyfikacji odporności na udar mechaniczny. Może być też podawany jako wartość w dżulach. Im wyższy stopień IK lub wartość w dżulach, tym większa odporność na udary.

Stopień IP

Stopień IP oznacza stopień ochrony produktu. Pierwsza liczba oznacza odporność na kurz, a druga na wodę. Im wyższe liczby, tym wyższy stopień ochrony.

Strumień świetlny

Strumień świetlny to energia świetlna wypromieniowana ze źródła światła lub z oprawy oświetleniowej. Strumień świetlny z oprawy jest zawsze mniejszy niż ze źródła światła, ze względu na straty w oprawie. Strumień świetlny jest podawany w lumenach (lm).

Światło orientacyjne

Światło orientacyjne jest ustawiane na czujniku jako procentowa wartość światła. Gdy ustaje detekcja ruchu, światło zostaje przyciemnione do tej wartości. To oznacza, że tam, gdzie jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa, światło nie gaśnie całkowicie, ale nie jest w pełni zaświecone, co oszczędza energię.

Światło orientacyjne Plus

To samo, co “Światło orientacyjne”, ale bardziej elastyczne ustawienia (5% - 90%)

Temperatura barwowa

Temperatura barwowa oznacza barwę światła emitowanego przez źródło światła. Jest podawana w kelwinach (K). Najbardziej powszechne barwy światła to ciepła biel (ok. 3000K), neutralna biel (ok. 4000K) i biel światła dziennego (ok. 5600K).

TM30

Patrz: Oddawanie barw

Tryb automatyczny

W trybie automatycznym czujnik reaguje na ruch i automatycznie włącza i wyłącza światło. Światło można też włączyć lub wyłączyć przyciskiem.

Tryb półautomatyczny

W trybie półautomatycznym światło nie jest aktywowane przez ruch, ale musi zostać włączone manualnie przyciskiem. Gdy ustanie detekcja ruchu rozpoczyna się odliczanie zaprogramowanego czasu załączenia, po czym światło jest automatycznie wyłączane.

Tryb projektora   

Jeżeli światło zostanie wyłączone manualnie wyłącznikiem, pozostanie wyłączone tak długo, jak długo będzie wykrywany ruch plus zaprogramowany czas zwłoki.

Tryb regulacji światła

W trybie regulacji światła, czujnik reguluje - rozjaśnia/przyciemnia - światło sztuczne w zależności od ilości światła naturalnego.

Tryb testowy

Tryb testowy służy do testowania obszaru detekcji (zasięgu). W tym celu przy każdym wykrytym ruchu, czujnik włącza światło główne na 2 sekundy, po czym wyłącza na kolejne 2 sekundy.

Tryb załączania

W trybie załączania czujnik włącza i wyłącza światło.

Tygodniowy zegar sterujący

Tygodniowym zegarem sterującym można indywidualnie skonfigurować czasy załączania dla każdego dnia tygodnia.

Ustawiona wartość światła

Ustawiona wartość światła oznacza natężenie oświetlenia (wartość luksów) pożądane przez użytkownika w danym pomieszczeniu.

W

Wandaloodporność / Ochrona przed aktami wandalizmu

B.E.G. oferuje akcesoria do niektórych produktów, stanowiące ochronę przed niepowołanym dostępem i aktami wandalizmu, np. przykręcaną osłonę potencjometrów.

Wskaźniki stanu (diody LED)

Diody LED - wskaźniki stanu wskazują różny stan/funkcje czujników ruchu i obecności.

Współczynnik odbicia

Poziom jasności na powierzchni blatu roboczego różni się od poziomu mierzonego przez czujnik na suficie. Współczynnik odbicia to stosunek jasności na suficie do jasności na powierzchni roboczej. W normalnych warunkach pokojowych współczynnik odbicia wynosi ok. 2. Taką wartość czujniki B.E.G. mają w ustawieniach fabrycznych. Aby zrównoważyć różnice w pomieszczeniu można zmienić współczynnik odbicia.

Wydajność (źródeł LED)

Wydajność źródeł LED oznacza ile światła (w lumenach) jest wytwarzane na 1 wat. Jest podawana w lm/W. Im wyższa ta wartość, tym wyższa wydajność energetyczna źródła światła.

Zestaw tłumiący RC lub zestaw do przerywania łuku

Zestaw tłumiący RC zapewnia konieczne tłumienie w instalacji świetlnej. Z przyczyn technicznych, skoki napięcia występujące przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. konwencjonalnych stateczników), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą powodować niespodziewaną aktywację czujników ruchu. Zaleca się stosowanie zestawu RC w dużych instalacjach, gdzie równolegle kontrolowane jest wiele stateczników elektronicznych. Najlepsze tłumienie uzyskuje się przy instalacji zestawu blisko źródła zakłóceń.

Spersonalizowane doradztwo

Jesteśmy zawsze u twego boku w kwestii doradztwa i działania. W kwestiach zamówień, produktów, technologii i projektów skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 60 26 90 661
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)pl
Formularz kontaktowy